நியூசிலாந்து பிளாட்டினம் விலை இன்று

முகப்புஉலகபிளாட்டினம் விலைநியூசிலாந்து

14-07-2024, மாலை

வரலாறு | போக்கு | கேள்விகள் | பிற நகரங்கள் | English

அளவு பிளாட்டினம் விலை
10g NZD 468.68
8g NZD 374.94
4g NZD 187.47
2g NZD 93.74
1g NZD 46.87

மற்ற அளவுகளில் | வளைகுடா | உலக

INR | USD | AED | SAR | MYR | SGD

நியூசிலாந்து தங்கம் விலை இன்று

நியூசிலாந்து பிளாட்டினம் விலை வரலாறு

கீழே உள்ள அட்டவணையில், 1 கிராம் நியூசிலாந்து பிளாட்டினம் விலை காணலாம். நியூசிலாந்து தங்கம் விலை வரலாறு பார்க்க இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

தேதி 1 கிராம் 8 கிராம்
14-07-2024 மாலை NZD 46.87 NZD 374.94
14-07-2024 காலை NZD 46.87 NZD 374.94
13-07-2024 மாலை NZD 46.87 NZD 374.94
13-07-2024 காலை NZD 46.87 NZD 374.94
12-07-2024 மாலை NZD 46.87 NZD 374.94
12-07-2024 காலை NZD 47.06 NZD 376.46
11-07-2024 மாலை NZD 47.58 NZD 380.61
11-07-2024 காலை NZD 46.49 NZD 371.92
10-07-2024 மாலை NZD 47.10 NZD 376.83
10-07-2024 காலை NZD 46.73 NZD 373.81
09-07-2024 மாலை NZD 47.06 NZD 376.46
09-07-2024 காலை NZD 47.34 NZD 378.72
08-07-2024 மாலை NZD 47.62 NZD 380.99
08-07-2024 காலை NZD 47.86 NZD 382.88

மேலே செல்ல | போக்கு | கேள்விகள் | பிற நகரங்கள் | English

நியூசிலாந்து பிளாட்டினம் விலை போக்கு

நியூசிலாந்து பிளாட்டினம் விலை கடந்த 7 நாட்களில்

ஒரு கிராம் பிளாட்டினம் விலை

In last 7 days, NZD 46.49 was the lowest Platinum rate in New Zealand retail market per Gram which was on 11-07-2024, while the highest market Platinum price in New Zealand per Gram was recorded on 06-07-2024, which was as high as NZD 48.33. Market Platinum rate today in New Zealand is NZD 46.87 per Gram.

ஒரு சவரன் பிளாட்டினம் விலை

In last 7 days, NZD 371.92 was the lowest Platinum rate in New Zealand retail market per Sovereign which was on 11-07-2024, while the highest market Platinum price in New Zealand per Sovereign was recorded on 06-07-2024, which was as high as NZD 386.66. Market Platinum rate today in New Zealand is NZD 374.94 per Sovereign.

நியூசிலாந்து பிளாட்டினம் விலை கடந்த 30 நாட்களில்

ஒரு கிராம் பிளாட்டினம் விலை

In last 30 days, NZD 44.84 was the lowest Platinum rate in New Zealand retail market per Gram which was on 13-06-2024, while the highest market Platinum price in New Zealand per Gram was recorded on 05-07-2024, which was as high as NZD 48.33. Market Platinum rate today in New Zealand is NZD 46.87 per Gram.

ஒரு சவரன் பிளாட்டினம் விலை

In last 30 days, NZD 358.69 was the lowest Platinum rate in New Zealand retail market per Sovereign which was on 13-06-2024, while the highest market Platinum price in New Zealand per Sovereign was recorded on 05-07-2024, which was as high as NZD 386.66. Market Platinum rate today in New Zealand is NZD 374.94 per Sovereign.

நியூசிலாந்து பிளாட்டினம் விலை கடந்த 90 நாட்களில்

ஒரு கிராம் பிளாட்டினம் விலை

In last 90 days, NZD 42.76 was the lowest Platinum rate in New Zealand retail market per Gram which was on 23-04-2024, while the highest market Platinum price in New Zealand per Gram was recorded on 20-05-2024, which was as high as NZD 51.12. Market Platinum rate today in New Zealand is NZD 46.87 per Gram.

ஒரு சவரன் பிளாட்டினம் விலை

In last 90 days, NZD 342.06 was the lowest Platinum rate in New Zealand retail market per Sovereign which was on 23-04-2024, while the highest market Platinum price in New Zealand per Sovereign was recorded on 20-05-2024, which was as high as NZD 408.96. Market Platinum rate today in New Zealand is NZD 374.94 per Sovereign.

மேலே செல்ல | வரலாறு | கேள்விகள் | பிற நகரங்கள் | English

நியூசிலாந்து பிளாட்டினம் விலை கேள்விகள்

What is the market price of Platinum in New Zealand today?

Today, the Platinum price per gram in New Zealand is NZD 46.87, today's Platinum rate per sovereign in New Zealand is NZD 374.94, Platinum cost per ounce today in New Zealand is NZD 1,457.76, today's Platinum price per tola in New Zealand is NZD 546.66.

What was the retail price of Platinum in New Zealand yesterday?

Yesterday, the Platinum rate per gram in New Zealand was NZD 46.87, yesterday's Platinum price per sovereign in New Zealand was NZD 374.94, Platinum cost per ounce yesterday in New Zealand was NZD 1,457.76, yesterday's Platinum price per tola in New Zealand was NZD 546.66.

What would be the future Platinum rate forecast in New Zealand?

In a month's time, the retail Platinum price forecast in New Zealand per gram is expected to be around NZD 46.58. Platinum rate prediction in New Zealand per gram for next 7 days may be around NZD 47.41. Forecast of Platinum cost in New Zealand for next 90 days would be around NZD 46.94 per gram.

What was the highest and lowest Platinum rate across New Zealand in last 3 months?

Did you know, NZD 42.76 was the lowest Platinum rate in New Zealand retail market per gram in last 3 months which was on 23-04-2024, while the highest market Platinum price in New Zealand per gram was recorded on 20-05-2024, which was as high as NZD 51.12. Market Platinum rate today in New Zealand is NZD 46.87 per gram.

What is the current price of Platinum Bars, Biscuits and Coins in New Zealand?

1 Ounce (99.9%) Platinum Bar price in New Zealand is NZD 1,457.76 and 1 Sovereign (99.9%) Platinum Coin rate in New Zealand is NZD 374.94. 1 Kilogram pure Platinum Bar (99.9%) price in New Zealand is NZD 46,868.07 and 10 Tolas pure Platinum Biscuit (99.9%) rate in New Zealand is NZD 5,466.60.

How is Platinum measured and sold across New Zealand?

Jewellery Shops across New Zealand buy and sell Platinum in Grams, Tolas, Sovereigns, Pavans, Ounces and Kilograms. 1 gram of Platinum is equal to 1000 milligrams. 1 Tola of Platinum is equal to 11.6638038 Grams, 1 Sovereign of Platinum is equal to 8 Grams, 1 Pavan of Platinum is equal to 8 Grams, 1 Ounce of Platinum is equal to 31.1034768 Grams, 1 Kg of Platinum is equal to 1000 Grams. Platinum Bars are sold in Kilos. Platinum Biscuits are sold in Ounces. Platinum Coins are sold in Grams, Tolas, Sovereigns and Pavans.

மேலே செல்ல | வரலாறு | போக்கு | பிற நகரங்கள் | English

மற்ற இந்திய நகரங்களில் பிளாட்டினம் விலை

பொறுப்பாகாமை

கோல்டன் சென்னை நம்பகமான ஆதாரங்களிலிருந்து விலை பட்டியலை பெறுகிறது. விலை துல்லியத்திற்கு நாங்கள் உத்தரவாதம் தர ஏலாது. எங்கள் விலை தரவு எந்த உத்தரவாதமும் இல்லாமல் வழங்கப்படுகிறது. எந்தவொரு உரிமைகோரலுக்கும் பிழைகள் அடிப்படையாக இருக்கக்கூடாது என்ற நிபந்தனையின் அடிப்படையில் தள பார்வையாளரால் இது ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. இந்த வலைத்தளத்தின் தகவல்கள் முதலீட்டு ஆலோசனைக்காக அல்ல. மூன்றாம் தரப்பினருக்கான குறிப்புகள் துல்லியமானவை என்று உத்தரவாதம் அளிக்கப்படவில்லை. பார்வையாளர்கள் அதை தங்கள் சொந்த தீர்ப்பின் மாற்றாக கருதக்கூடாது.

மேலே செல்ல | வரலாறு | போக்கு | கேள்விகள் | பிற நகரங்கள் | English

New Zealand Platinum Rate Today in Other Weights

Qty Platinum Rate
1 Sovereign NZD 374.94
1 Tola NZD 546.66
1 Ounce NZD 1,457.76
1 Pavan NZD 374.94
1 Kilo NZD 46,868.07

New Zealand Platinum Rate Today in Indian Rupees (INR)

Quantity Platinum Rate
1 Gram ₹ 2,206.78
8 Grams ₹ 17,654.26
10 Grams ₹ 22,067.83
1 Ounce ₹ 68,638.62

New Zealand Platinum Rate Today in US Dollars (USD)

Quantity Platinum Rate
1 Gram USD 31.89
8 Grams USD 255.15
10 Grams USD 318.94
1 Ounce USD 992.00

New Zealand Platinum Rate Today in UAE Dirhams (AED)

Quantity Platinum Rate
1 Gram AED 117.13
8 Grams AED 937.03
10 Grams AED 1,171.29
1 Ounce AED 3,643.12

New Zealand Platinum Rate Today in Saudi Riyals (SAR)

Quantity Platinum Rate
1 Gram SAR 119.60
8 Grams SAR 956.81
10 Grams SAR 1,196.01
1 Ounce SAR 3,720.00

New Zealand Platinum Rate Today in Malaysian Ringgits (MYR)

Quantity Platinum Rate
1 Gram MYR 130.22
8 Grams MYR 1,041.75
10 Grams MYR 1,302.18
1 Ounce MYR 4,050.24

New Zealand Platinum Rate Today in Singapore Dollars (SGD)

Quantity Platinum Rate
1 Gram SGD 43.60
8 Grams SGD 348.78
10 Grams SGD 435.97
1 Ounce SGD 1,356.03