நியூசிலாந்து பல்லாடியம் விலை இன்று

முகப்புஉலகபல்லாடியம் விலைநியூசிலாந்து

14-07-2024, மாலை

வரலாறு | போக்கு | கேள்விகள் | பிற நகரங்கள் | English

அளவு பல்லாடியம் விலை
10g NZD 456.87
8g NZD 365.50
4g NZD 182.75
2g NZD 91.37
1g NZD 45.69

மற்ற அளவுகளில் | வளைகுடா | உலக

INR | USD | AED | SAR | MYR | SGD

நியூசிலாந்து தங்கம் விலை இன்று

நியூசிலாந்து பல்லாடியம் விலை வரலாறு

கீழே உள்ள அட்டவணையில், 1 கிராம் நியூசிலாந்து பல்லாடியம் விலை காணலாம். நியூசிலாந்து தங்கம் விலை வரலாறு பார்க்க இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

தேதி 1 கிராம் 10 கிராம்
14-07-2024 மாலை NZD 45.69 NZD 456.87
14-07-2024 காலை NZD 45.69 NZD 456.87
13-07-2024 மாலை NZD 45.69 NZD 456.87
13-07-2024 காலை NZD 45.69 NZD 456.87
12-07-2024 மாலை NZD 45.69 NZD 456.87
12-07-2024 காலை NZD 46.16 NZD 461.59
11-07-2024 மாலை NZD 47.25 NZD 472.46
11-07-2024 காலை NZD 46.68 NZD 466.79
10-07-2024 மாலை NZD 47.01 NZD 470.10
10-07-2024 காலை NZD 46.44 NZD 464.43
09-07-2024 மாலை NZD 47.39 NZD 473.88
09-07-2024 காலை NZD 47.95 NZD 479.55
08-07-2024 மாலை NZD 47.86 NZD 478.60
08-07-2024 காலை NZD 47.34 NZD 473.41

மேலே செல்ல | போக்கு | கேள்விகள் | பிற நகரங்கள் | English

நியூசிலாந்து பல்லாடியம் விலை போக்கு

நியூசிலாந்து பல்லாடியம் விலை கடந்த 7 நாட்களில்

ஒரு கிராம் பல்லாடியம் விலை

In last 7 days, NZD 45.69 was the lowest Palladium rate in New Zealand retail market per Gram which was on 12-07-2024, while the highest market Palladium price in New Zealand per Gram was recorded on 06-07-2024, which was as high as NZD 48.47. Market Palladium rate today in New Zealand is NZD 45.69 per Gram.

ஒரு சவரன் பல்லாடியம் விலை

In last 7 days, NZD 365.50 was the lowest Palladium rate in New Zealand retail market per Sovereign which was on 12-07-2024, while the highest market Palladium price in New Zealand per Sovereign was recorded on 06-07-2024, which was as high as NZD 387.80. Market Palladium rate today in New Zealand is NZD 365.50 per Sovereign.

நியூசிலாந்து பல்லாடியம் விலை கடந்த 30 நாட்களில்

ஒரு கிராம் பல்லாடியம் விலை

In last 30 days, NZD 41.20 was the lowest Palladium rate in New Zealand retail market per Gram which was on 18-06-2024, while the highest market Palladium price in New Zealand per Gram was recorded on 05-07-2024, which was as high as NZD 48.90. Market Palladium rate today in New Zealand is NZD 45.69 per Gram.

ஒரு சவரன் பல்லாடியம் விலை

In last 30 days, NZD 329.59 was the lowest Palladium rate in New Zealand retail market per Sovereign which was on 18-06-2024, while the highest market Palladium price in New Zealand per Sovereign was recorded on 05-07-2024, which was as high as NZD 391.20. Market Palladium rate today in New Zealand is NZD 365.50 per Sovereign.

நியூசிலாந்து பல்லாடியம் விலை கடந்த 90 நாட்களில்

ஒரு கிராம் பல்லாடியம் விலை

In last 90 days, NZD 41.20 was the lowest Palladium rate in New Zealand retail market per Gram which was on 18-06-2024, while the highest market Palladium price in New Zealand per Gram was recorded on 14-04-2024, which was as high as NZD 50.55. Market Palladium rate today in New Zealand is NZD 45.69 per Gram.

ஒரு சவரன் பல்லாடியம் விலை

In last 90 days, NZD 329.59 was the lowest Palladium rate in New Zealand retail market per Sovereign which was on 18-06-2024, while the highest market Palladium price in New Zealand per Sovereign was recorded on 14-04-2024, which was as high as NZD 404.43. Market Palladium rate today in New Zealand is NZD 365.50 per Sovereign.

மேலே செல்ல | வரலாறு | கேள்விகள் | பிற நகரங்கள் | English

நியூசிலாந்து பல்லாடியம் விலை கேள்விகள்

What is the market price of Palladium in New Zealand today?

Today, the Palladium price per gram in New Zealand is NZD 45.69, today's Palladium rate per sovereign in New Zealand is NZD 365.50, Palladium cost per ounce today in New Zealand is NZD 1,421.02, today's Palladium price per tola in New Zealand is NZD 532.88.

What was the retail price of Palladium in New Zealand yesterday?

Yesterday, the Palladium rate per gram in New Zealand was NZD 45.69, yesterday's Palladium price per sovereign in New Zealand was NZD 365.50, Palladium cost per ounce yesterday in New Zealand was NZD 1,421.02, yesterday's Palladium price per tola in New Zealand was NZD 532.88.

What would be the future Palladium rate forecast in New Zealand?

In a month's time, the retail Palladium price forecast in New Zealand per gram is expected to be around NZD 45.05. Palladium rate prediction in New Zealand per gram for next 7 days may be around NZD 47.08. Forecast of Palladium cost in New Zealand for next 90 days would be around NZD 45.88 per gram.

What was the highest and lowest Palladium rate across New Zealand in last 3 months?

Did you know, NZD 41.20 was the lowest Palladium rate in New Zealand retail market per gram in last 3 months which was on 18-06-2024, while the highest market Palladium price in New Zealand per gram was recorded on 14-04-2024, which was as high as NZD 50.55. Market Palladium rate today in New Zealand is NZD 45.69 per gram.

What is the current price of Palladium Bars, Biscuits and Coins in New Zealand?

1 Ounce (99.9%) Palladium Bar price in New Zealand is NZD 1,421.02 and 1 Sovereign (99.9%) Palladium Coin rate in New Zealand is NZD 365.50. 1 Kilogram pure Palladium Bar (99.9%) price in New Zealand is NZD 45,686.92 and 10 Tolas pure Palladium Biscuit (99.9%) rate in New Zealand is NZD 5,328.83.

How is Palladium measured and sold across New Zealand?

Jewellery Shops across New Zealand buy and sell Palladium in Grams, Tolas, Sovereigns, Pavans, Ounces and Kilograms. 1 gram of Palladium is equal to 1000 milligrams. 1 Tola of Palladium is equal to 11.6638038 Grams, 1 Sovereign of Palladium is equal to 8 Grams, 1 Pavan of Palladium is equal to 8 Grams, 1 Ounce of Palladium is equal to 31.1034768 Grams, 1 Kg of Palladium is equal to 1000 Grams. Palladium Bars are sold in Kilos. Palladium Biscuits are sold in Ounces. Palladium Coins are sold in Grams, Tolas, Sovereigns and Pavans.

மேலே செல்ல | வரலாறு | போக்கு | பிற நகரங்கள் | English

மற்ற இந்திய நகரங்களில் பல்லாடியம் விலை

பொறுப்பாகாமை

கோல்டன் சென்னை நம்பகமான ஆதாரங்களிலிருந்து விலை பட்டியலை பெறுகிறது. விலை துல்லியத்திற்கு நாங்கள் உத்தரவாதம் தர ஏலாது. எங்கள் விலை தரவு எந்த உத்தரவாதமும் இல்லாமல் வழங்கப்படுகிறது. எந்தவொரு உரிமைகோரலுக்கும் பிழைகள் அடிப்படையாக இருக்கக்கூடாது என்ற நிபந்தனையின் அடிப்படையில் தள பார்வையாளரால் இது ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. இந்த வலைத்தளத்தின் தகவல்கள் முதலீட்டு ஆலோசனைக்காக அல்ல. மூன்றாம் தரப்பினருக்கான குறிப்புகள் துல்லியமானவை என்று உத்தரவாதம் அளிக்கப்படவில்லை. பார்வையாளர்கள் அதை தங்கள் சொந்த தீர்ப்பின் மாற்றாக கருதக்கூடாது.

மேலே செல்ல | வரலாறு | போக்கு | கேள்விகள் | பிற நகரங்கள் | English

New Zealand Palladium Rate Today in Other Weights

Qty Palladium Rate
1 Sovereign NZD 365.50
1 Tola NZD 532.88
1 Ounce NZD 1,421.02
1 Pavan NZD 365.50
1 Kilo NZD 45,686.92

New Zealand Palladium Rate Today in Indian Rupees (INR)

Quantity Palladium Rate
1 Gram ₹ 2,151.17
8 Grams ₹ 17,209.35
10 Grams ₹ 21,511.68
1 Ounce ₹ 66,908.81

New Zealand Palladium Rate Today in US Dollars (USD)

Quantity Palladium Rate
1 Gram USD 31.09
8 Grams USD 248.72
10 Grams USD 310.90
1 Ounce USD 967.00

New Zealand Palladium Rate Today in UAE Dirhams (AED)

Quantity Palladium Rate
1 Gram AED 114.18
8 Grams AED 913.42
10 Grams AED 1,141.77
1 Ounce AED 3,551.31

New Zealand Palladium Rate Today in Saudi Riyals (SAR)

Quantity Palladium Rate
1 Gram SAR 116.59
8 Grams SAR 932.69
10 Grams SAR 1,165.87
1 Ounce SAR 3,626.25

New Zealand Palladium Rate Today in Malaysian Ringgits (MYR)

Quantity Palladium Rate
1 Gram MYR 126.94
8 Grams MYR 1,015.49
10 Grams MYR 1,269.36
1 Ounce MYR 3,948.16

New Zealand Palladium Rate Today in Singapore Dollars (SGD)

Quantity Palladium Rate
1 Gram SGD 42.50
8 Grams SGD 339.99
10 Grams SGD 424.99
1 Ounce SGD 1,321.85