ஆஸ்திரேலியா பல்லாடியம் விலை இன்று

முகப்புஉலகபல்லாடியம் விலைஆஸ்திரேலியா

14-07-2024, மாலை

வரலாறு | போக்கு | கேள்விகள் | பிற நகரங்கள் | English

அளவு பல்லாடியம் விலை
10g AUD 438.13
8g AUD 350.50
4g AUD 175.25
2g AUD 87.63
1g AUD 43.81

மற்ற அளவுகளில் | வளைகுடா | உலக

INR | USD | AED | SAR | MYR | SGD

ஆஸ்திரேலியா தங்கம் விலை இன்று

ஆஸ்திரேலியா பல்லாடியம் விலை வரலாறு

கீழே உள்ள அட்டவணையில், 1 கிராம் ஆஸ்திரேலியா பல்லாடியம் விலை காணலாம். ஆஸ்திரேலியா தங்கம் விலை வரலாறு பார்க்க இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

தேதி 1 கிராம் 10 கிராம்
14-07-2024 மாலை AUD 43.81 AUD 438.13
14-07-2024 காலை AUD 43.81 AUD 438.13
13-07-2024 மாலை AUD 43.81 AUD 438.13
13-07-2024 காலை AUD 43.81 AUD 438.13
12-07-2024 மாலை AUD 43.81 AUD 438.13
12-07-2024 காலை AUD 44.27 AUD 442.66
11-07-2024 மாலை AUD 45.31 AUD 453.08
11-07-2024 காலை AUD 44.76 AUD 447.64
10-07-2024 மாலை AUD 45.08 AUD 450.82
10-07-2024 காலை AUD 44.54 AUD 445.38
09-07-2024 மாலை AUD 45.44 AUD 454.44
09-07-2024 காலை AUD 45.99 AUD 459.88
08-07-2024 மாலை AUD 45.90 AUD 458.97
08-07-2024 காலை AUD 45.40 AUD 453.99

மேலே செல்ல | போக்கு | கேள்விகள் | பிற நகரங்கள் | English

ஆஸ்திரேலியா பல்லாடியம் விலை போக்கு

ஆஸ்திரேலியா பல்லாடியம் விலை கடந்த 7 நாட்களில்

ஒரு கிராம் பல்லாடியம் விலை

In last 7 days, AUD 43.81 was the lowest Palladium rate in Australia retail market per Gram which was on 12-07-2024, while the highest market Palladium price in Australia per Gram was recorded on 06-07-2024, which was as high as AUD 46.49. Market Palladium rate today in Australia is AUD 43.81 per Gram.

ஒரு சவரன் பல்லாடியம் விலை

In last 7 days, AUD 350.50 was the lowest Palladium rate in Australia retail market per Sovereign which was on 12-07-2024, while the highest market Palladium price in Australia per Sovereign was recorded on 06-07-2024, which was as high as AUD 371.89. Market Palladium rate today in Australia is AUD 350.50 per Sovereign.

ஆஸ்திரேலியா பல்லாடியம் விலை கடந்த 30 நாட்களில்

ஒரு கிராம் பல்லாடியம் விலை

In last 30 days, AUD 39.51 was the lowest Palladium rate in Australia retail market per Gram which was on 18-06-2024, while the highest market Palladium price in Australia per Gram was recorded on 05-07-2024, which was as high as AUD 46.89. Market Palladium rate today in Australia is AUD 43.81 per Gram.

ஒரு சவரன் பல்லாடியம் விலை

In last 30 days, AUD 316.07 was the lowest Palladium rate in Australia retail market per Sovereign which was on 18-06-2024, while the highest market Palladium price in Australia per Sovereign was recorded on 05-07-2024, which was as high as AUD 375.15. Market Palladium rate today in Australia is AUD 350.50 per Sovereign.

ஆஸ்திரேலியா பல்லாடியம் விலை கடந்த 90 நாட்களில்

ஒரு கிராம் பல்லாடியம் விலை

In last 90 days, AUD 39.51 was the lowest Palladium rate in Australia retail market per Gram which was on 18-06-2024, while the highest market Palladium price in Australia per Gram was recorded on 14-04-2024, which was as high as AUD 48.48. Market Palladium rate today in Australia is AUD 43.81 per Gram.

ஒரு சவரன் பல்லாடியம் விலை

In last 90 days, AUD 316.07 was the lowest Palladium rate in Australia retail market per Sovereign which was on 18-06-2024, while the highest market Palladium price in Australia per Sovereign was recorded on 14-04-2024, which was as high as AUD 387.84. Market Palladium rate today in Australia is AUD 350.50 per Sovereign.

மேலே செல்ல | வரலாறு | கேள்விகள் | பிற நகரங்கள் | English

ஆஸ்திரேலியா பல்லாடியம் விலை கேள்விகள்

What is the market price of Palladium in Australia today?

Today, the Palladium price per gram in Australia is AUD 43.81, today's Palladium rate per sovereign in Australia is AUD 350.50, Palladium cost per ounce today in Australia is AUD 1,362.73, today's Palladium price per tola in Australia is AUD 511.03.

What was the retail price of Palladium in Australia yesterday?

Yesterday, the Palladium rate per gram in Australia was AUD 43.81, yesterday's Palladium price per sovereign in Australia was AUD 350.50, Palladium cost per ounce yesterday in Australia was AUD 1,362.73, yesterday's Palladium price per tola in Australia was AUD 511.03.

What would be the future Palladium rate forecast in Australia?

In a month's time, the retail Palladium price forecast in Australia per gram is expected to be around AUD 43.20. Palladium rate prediction in Australia per gram for next 7 days may be around AUD 45.15. Forecast of Palladium cost in Australia for next 90 days would be around AUD 43.99 per gram.

What was the highest and lowest Palladium rate across Australia in last 3 months?

Did you know, AUD 39.51 was the lowest Palladium rate in Australia retail market per gram in last 3 months which was on 18-06-2024, while the highest market Palladium price in Australia per gram was recorded on 14-04-2024, which was as high as AUD 48.48. Market Palladium rate today in Australia is AUD 43.81 per gram.

What is the current price of Palladium Bars, Biscuits and Coins in Australia?

1 Ounce (99.9%) Palladium Bar price in Australia is AUD 1,362.73 and 1 Sovereign (99.9%) Palladium Coin rate in Australia is AUD 350.50. 1 Kilogram pure Palladium Bar (99.9%) price in Australia is AUD 43,812.92 and 10 Tolas pure Palladium Biscuit (99.9%) rate in Australia is AUD 5,110.25.

How is Palladium measured and sold across Australia?

Jewellery Shops across Australia buy and sell Palladium in Grams, Tolas, Sovereigns, Pavans, Ounces and Kilograms. 1 gram of Palladium is equal to 1000 milligrams. 1 Tola of Palladium is equal to 11.6638038 Grams, 1 Sovereign of Palladium is equal to 8 Grams, 1 Pavan of Palladium is equal to 8 Grams, 1 Ounce of Palladium is equal to 31.1034768 Grams, 1 Kg of Palladium is equal to 1000 Grams. Palladium Bars are sold in Kilos. Palladium Biscuits are sold in Ounces. Palladium Coins are sold in Grams, Tolas, Sovereigns and Pavans.

மேலே செல்ல | வரலாறு | போக்கு | பிற நகரங்கள் | English

மற்ற இந்திய நகரங்களில் பல்லாடியம் விலை

பொறுப்பாகாமை

கோல்டன் சென்னை நம்பகமான ஆதாரங்களிலிருந்து விலை பட்டியலை பெறுகிறது. விலை துல்லியத்திற்கு நாங்கள் உத்தரவாதம் தர ஏலாது. எங்கள் விலை தரவு எந்த உத்தரவாதமும் இல்லாமல் வழங்கப்படுகிறது. எந்தவொரு உரிமைகோரலுக்கும் பிழைகள் அடிப்படையாக இருக்கக்கூடாது என்ற நிபந்தனையின் அடிப்படையில் தள பார்வையாளரால் இது ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. இந்த வலைத்தளத்தின் தகவல்கள் முதலீட்டு ஆலோசனைக்காக அல்ல. மூன்றாம் தரப்பினருக்கான குறிப்புகள் துல்லியமானவை என்று உத்தரவாதம் அளிக்கப்படவில்லை. பார்வையாளர்கள் அதை தங்கள் சொந்த தீர்ப்பின் மாற்றாக கருதக்கூடாது.

மேலே செல்ல | வரலாறு | போக்கு | கேள்விகள் | பிற நகரங்கள் | English

Australia Palladium Rate Today in Other Weights

Qty Palladium Rate
1 Sovereign AUD 350.50
1 Tola AUD 511.03
1 Ounce AUD 1,362.73
1 Pavan AUD 350.50
1 Kilo AUD 43,812.92

Australia Palladium Rate Today in Indian Rupees (INR)

Quantity Palladium Rate
1 Gram ₹ 2,151.17
8 Grams ₹ 17,209.35
10 Grams ₹ 21,511.68
1 Ounce ₹ 66,908.81

Australia Palladium Rate Today in US Dollars (USD)

Quantity Palladium Rate
1 Gram USD 31.09
8 Grams USD 248.72
10 Grams USD 310.90
1 Ounce USD 967.00

Australia Palladium Rate Today in UAE Dirhams (AED)

Quantity Palladium Rate
1 Gram AED 114.18
8 Grams AED 913.42
10 Grams AED 1,141.77
1 Ounce AED 3,551.31

Australia Palladium Rate Today in Saudi Riyals (SAR)

Quantity Palladium Rate
1 Gram SAR 116.59
8 Grams SAR 932.69
10 Grams SAR 1,165.87
1 Ounce SAR 3,626.25

Australia Palladium Rate Today in Malaysian Ringgits (MYR)

Quantity Palladium Rate
1 Gram MYR 126.94
8 Grams MYR 1,015.49
10 Grams MYR 1,269.36
1 Ounce MYR 3,948.16

Australia Palladium Rate Today in Singapore Dollars (SGD)

Quantity Palladium Rate
1 Gram SGD 42.50
8 Grams SGD 339.99
10 Grams SGD 424.99
1 Ounce SGD 1,321.85