பாட்னா பல்லாடியம் விலை இன்று

முகப்புபல்லாடியம் விலை இன்றுபாட்னா

14-07-2024, மாலை

வரலாறு | போக்கு | கேள்விகள் | பிற நகரங்கள் | English

அளவு பல்லாடியம் விலை
10g ₹ 21,511.68
8g ₹ 17,209.35
4g ₹ 8,604.67
2g ₹ 4,302.34
1g ₹ 2,151.17

மற்ற அளவுகளில் | வளைகுடா | உலக

USD | EUR | AED | SAR | MYR | SGD

பாட்னா தங்கம் விலை இன்று

பாட்னா பல்லாடியம் விலை வரலாறு

கீழே உள்ள அட்டவணையில், 1 கிராம் பாட்னா பல்லாடியம் விலை காணலாம். பாட்னா தங்கம் விலை வரலாறு பார்க்க இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

தேதி 1 கிராம் 10 கிராம்
14-07-2024 மாலை ₹ 2,151.17 ₹ 21,511.68
14-07-2024 காலை ₹ 2,151.17 ₹ 21,511.68
13-07-2024 மாலை ₹ 2,151.17 ₹ 21,511.68
13-07-2024 காலை ₹ 2,151.17 ₹ 21,511.68
12-07-2024 மாலை ₹ 2,151.17 ₹ 21,511.68
12-07-2024 காலை ₹ 2,173.41 ₹ 21,734.14
11-07-2024 மாலை ₹ 2,224.58 ₹ 22,245.79
11-07-2024 காலை ₹ 2,197.88 ₹ 21,978.84
10-07-2024 மாலை ₹ 2,213.46 ₹ 22,134.56
10-07-2024 காலை ₹ 2,186.76 ₹ 21,867.62
09-07-2024 மாலை ₹ 2,231.25 ₹ 22,312.53
09-07-2024 காலை ₹ 2,257.95 ₹ 22,579.48
08-07-2024 மாலை ₹ 2,253.50 ₹ 22,534.99
08-07-2024 காலை ₹ 2,229.03 ₹ 22,290.29

மேலே செல்ல | போக்கு | கேள்விகள் | பிற நகரங்கள் | English

பாட்னா பல்லாடியம் விலை போக்கு

பாட்னா பல்லாடியம் விலை கடந்த 7 நாட்களில்

ஒரு கிராம் பல்லாடியம் விலை

In last 7 days, ₹ 2,151.17 was the lowest Palladium rate in Patna retail market per Gram which was on 12-07-2024, while the highest market Palladium price in Patna per Gram was recorded on 06-07-2024, which was as high as ₹ 2,282.42. Market Palladium rate today in Patna is ₹ 2,151.17 per Gram.

ஒரு சவரன் பல்லாடியம் விலை

In last 7 days, ₹ 17,209.35 was the lowest Palladium rate in Patna retail market per Sovereign which was on 12-07-2024, while the highest market Palladium price in Patna per Sovereign was recorded on 06-07-2024, which was as high as ₹ 18,259.35. Market Palladium rate today in Patna is ₹ 17,209.35 per Sovereign.

பாட்னா பல்லாடியம் விலை கடந்த 30 நாட்களில்

ஒரு கிராம் பல்லாடியம் விலை

In last 30 days, ₹ 1,939.83 was the lowest Palladium rate in Patna retail market per Gram which was on 18-06-2024, while the highest market Palladium price in Patna per Gram was recorded on 05-07-2024, which was as high as ₹ 2,302.44. Market Palladium rate today in Patna is ₹ 2,151.17 per Gram.

ஒரு சவரன் பல்லாடியம் விலை

In last 30 days, ₹ 15,518.67 was the lowest Palladium rate in Patna retail market per Sovereign which was on 18-06-2024, while the highest market Palladium price in Patna per Sovereign was recorded on 05-07-2024, which was as high as ₹ 18,419.52. Market Palladium rate today in Patna is ₹ 17,209.35 per Sovereign.

பாட்னா பல்லாடியம் விலை கடந்த 90 நாட்களில்

ஒரு கிராம் பல்லாடியம் விலை

In last 90 days, ₹ 1,939.83 was the lowest Palladium rate in Patna retail market per Gram which was on 18-06-2024, while the highest market Palladium price in Patna per Gram was recorded on 14-04-2024, which was as high as ₹ 2,380.30. Market Palladium rate today in Patna is ₹ 2,151.17 per Gram.

ஒரு சவரன் பல்லாடியம் விலை

In last 90 days, ₹ 15,518.67 was the lowest Palladium rate in Patna retail market per Sovereign which was on 18-06-2024, while the highest market Palladium price in Patna per Sovereign was recorded on 14-04-2024, which was as high as ₹ 19,042.40. Market Palladium rate today in Patna is ₹ 17,209.35 per Sovereign.

மேலே செல்ல | வரலாறு | கேள்விகள் | பிற நகரங்கள் | English

பாட்னா பல்லாடியம் விலை கேள்விகள்

What is the market price of Palladium in Patna today?

Today, the Palladium price per gram in Patna is ₹ 2,151.17, today's Palladium rate per sovereign in Patna is ₹ 17,209.35, Palladium cost per ounce today in Patna is ₹ 66,908.81, today's Palladium price per tola in Patna is ₹ 25,090.80.

What was the retail price of Palladium in Patna yesterday?

Yesterday, the Palladium rate per gram in Patna was ₹ 2,151.17, yesterday's Palladium price per sovereign in Patna was ₹ 17,209.35, Palladium cost per ounce yesterday in Patna was ₹ 66,908.81, yesterday's Palladium price per tola in Patna was ₹ 25,090.80.

What would be the future Palladium rate forecast in Patna?

In a month's time, the retail Palladium price forecast in Patna per gram is expected to be around ₹ 2,121.14. Palladium rate prediction in Patna per gram for next 7 days may be around ₹ 2,216.79. Forecast of Palladium cost in Patna for next 90 days would be around ₹ 2,160.07 per gram.

What was the highest and lowest Palladium rate across Patna in last 3 months?

Did you know, ₹ 1,939.83 was the lowest Palladium rate in Patna retail market per gram in last 3 months which was on 18-06-2024, while the highest market Palladium price in Patna per gram was recorded on 14-04-2024, which was as high as ₹ 2,380.30. Market Palladium rate today in Patna is ₹ 2,151.17 per gram.

What is the current price of Palladium Bars, Biscuits and Coins in Patna?

1 Ounce (99.9%) Palladium Bar price in Patna is ₹ 66,908.81 and 1 Sovereign (99.9%) Palladium Coin rate in Patna is ₹ 17,209.35. 1 Kilogram pure Palladium Bar (99.9%) price in Patna is ₹ 2,151,168.27 and 10 Tolas pure Palladium Biscuit (99.9%) rate in Patna is ₹ 250,908.05.

How is Palladium measured and sold across Patna?

Jewellery Shops across Patna buy and sell Palladium in Grams, Tolas, Sovereigns, Pavans, Ounces and Kilograms. 1 gram of Palladium is equal to 1000 milligrams. 1 Tola of Palladium is equal to 11.6638038 Grams, 1 Sovereign of Palladium is equal to 8 Grams, 1 Pavan of Palladium is equal to 8 Grams, 1 Ounce of Palladium is equal to 31.1034768 Grams, 1 Kg of Palladium is equal to 1000 Grams. Palladium Bars are sold in Kilos. Palladium Biscuits are sold in Ounces. Palladium Coins are sold in Grams, Tolas, Sovereigns and Pavans.

மேலே செல்ல | வரலாறு | போக்கு | பிற நகரங்கள் | English

மற்ற இந்திய நகரங்களில் பல்லாடியம் விலை

பொறுப்பாகாமை

கோல்டன் சென்னை நம்பகமான ஆதாரங்களிலிருந்து விலை பட்டியலை பெறுகிறது. விலை துல்லியத்திற்கு நாங்கள் உத்தரவாதம் தர ஏலாது. எங்கள் விலை தரவு எந்த உத்தரவாதமும் இல்லாமல் வழங்கப்படுகிறது. எந்தவொரு உரிமைகோரலுக்கும் பிழைகள் அடிப்படையாக இருக்கக்கூடாது என்ற நிபந்தனையின் அடிப்படையில் தள பார்வையாளரால் இது ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. இந்த வலைத்தளத்தின் தகவல்கள் முதலீட்டு ஆலோசனைக்காக அல்ல. மூன்றாம் தரப்பினருக்கான குறிப்புகள் துல்லியமானவை என்று உத்தரவாதம் அளிக்கப்படவில்லை. பார்வையாளர்கள் அதை தங்கள் சொந்த தீர்ப்பின் மாற்றாக கருதக்கூடாது.

மேலே செல்ல | வரலாறு | போக்கு | கேள்விகள் | பிற நகரங்கள் | English

Patna Palladium Rate Today in Other Weights

Qty Palladium Rate
1 Sovereign ₹ 17,209.35
1 Tola ₹ 25,090.80
1 Ounce ₹ 66,908.81
1 Pavan ₹ 17,209.35
1 Kilo ₹ 2,151,168.27

Patna Palladium Rate Today in US Dollars (USD)

Quantity Palladium Rate
1 Gram USD 31.09
8 Grams USD 248.72
10 Grams USD 310.90
1 Ounce USD 967.00

Patna Palladium Rate Today in Euros (EUR)

Quantity Palladium Rate
1 Gram EUR 27.71
8 Grams EUR 221.67
10 Grams EUR 277.09
1 Ounce EUR 26,806.59

Patna Palladium Rate Today in UAE Dirhams (AED)

Quantity Palladium Rate
1 Gram AED 114.18
8 Grams AED 913.42
10 Grams AED 1,141.77
1 Ounce AED 110,458.01

Patna Palladium Rate Today in Saudi Riyals (SAR)

Quantity Palladium Rate
1 Gram SAR 116.59
8 Grams SAR 932.69
10 Grams SAR 1,165.87
1 Ounce SAR 112,788.98

Patna Palladium Rate Today in Malaysian Ringgits (MYR)

Quantity Palladium Rate
1 Gram MYR 126.94
8 Grams MYR 1,015.49
10 Grams MYR 1,269.36
1 Ounce MYR 122,801.63

Patna Palladium Rate Today in Singapore Dollars (SGD)

Quantity Palladium Rate
1 Gram SGD 42.50
8 Grams SGD 339.99
10 Grams SGD 424.99
1 Ounce SGD 41,114.23